Close

Teivosta kehitetään tapahtumakeskus, jossa raviurheilulla oma sijansa

Ylöjärven kaupunginhallitus hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen maanantaina 18.12.2023 kokouksessaan. Osayleiskaavaehdotuksen hyväksyntä vahvistaa Teivon raviradan paikan nykyisessä sijainnissaan ja luo raamit Teivon kehittymiselle nykyaikaiseksi tapahtumakeskukseksi. Raviurheilulla on Teivoon rakentuvassa nykyaikaisessa tapahtumakeskuksessa näyteikkunapaikka, mikä on mahdollisuus koko lajille.

Ylöjärven kaupunginhallituksessa hyväksyttiin myös aiesopimus, jonka tarkoituksena on ilmaista osapuolten tahtotilat Teivon ravirata-alueen kehittämisestä sekä siihen liittyvät toimet. Tampereen Ravirata Oy:n tavoitteena on kehittää Teivosta vetovoimainen ja monipuolinen tapahtumakeskus Ylöjärvelle, ja varmistaa raviurheilun kilpailutoiminnan jatkuminen Teivossa ja Pirkanmaalla. Teivon ravikeskuksen ja Tampereen Hevosklinikan maa-alueiden vuokrasopimukset olisivat päättyneet vuonna 2035.

– Ylöjärven kaupungin kanssa neuvottelut on käynnistetty vuonna 2017 ja viimeisimmät vuodet on kaupungin kanssa järjestetty parin kuukauden välein tapaamisia, jossa Teivon ja Tampereen Hevosklinikan edustajat ovat tuoneet lajin ominaispiireitä, reuna-ehtoja sekä kehitysnäkökulmiaan esille. Hyvässä yhteishengessä on löydetty näkymä Teivon kehittämisestä koko uutta asuinaluetta palvelevaksi tapahtumakeskukseksi ja raviurheilun näyteikkunaksi, taustoittaa Tampereen Ravirata Oy:n puheenjohtaja Asko Koskinen matkaa.

Raviratakeskuksen pienenevä alue ja muuttuvat liikennejärjestelyt käynnistävät tällä päätöksellä Teivossa tarpeen suunnitella Teivoon kilpailukäyttöön jäävän ravikilpailujen varikkoalueen nykyaikaiset toiminnallisuudet sekä tilat. Teivossa pidetään ravikoulun säilyttämistä uudessa tapahtumakeskuskokonaisuudessa erittäin tärkeänä lajin tulevaisuuden kannalta. Seuraavan vaiheen alue- ja käyttösuunnitelmassa lähdetään ottamaan huomioon myös ravikoulun tarpeita uudessa ympäristössä.

– Teivossa käynnistyy ensimmäisenä varikkoalueen suunnittelu, mutta toki tulevaisuuden tapahtuma- ja urheiluareenakokonaisuus tulee ottaa myös tässä suunnittelussa huomioon. Mitä monipuolisemmin saadaan koko aluetta hyödynnettyä ravikilpailujen ulkopuolella, sitä houkuttelevammaksi tapahtumakeskuksen tulevaisuudessa saadaan. Suuria suunnitelmia alueen hyödyntämisestä megaluokan esiintyjienkin areenana on heitelty ja nyt niitä lähdetään viemään kohti maalia, kertaa Tampereen Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Elina Hirvonen seuraavia askeleita Teivon osalta.

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 20.12.2023 – 31.1.2024 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotuksesta pidetään asukastilaisuus Ylöjärven kaupungintalolla torstaina 18.1.2024. 

– Kaupunginhallituksessa hyväksytty kaavaehdotus sekä Teivon alueen kehittämistä linjaava aiesopimus tuovat esiin kaupungin tahtotilan Teivon-Mäkkylän tulevaisuudesta. Tavoitteenamme on toiminnoiltaan monipuolinen noin 5000 asukkaan asuinalue. Hyvässä yhteistyössä käydyt neuvottelut Teivon alueen toimijoiden kanssa luovat pohjaa tuleville kaavavaiheille ja tapahtumakeskuksen kehittämisnäkymille, toteaa Ylöjärven kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen.

Teivon nykyiset valmennustallien alueet sekä pysäköintialueet vapautuisivat aiesopimuksen mukaan kaupungin hallintaan vuoden 2026 Kuninkuusravien jälkeen 31.12.2026. Kaviouran, verryttelylenkin, nykyisen katsomoalueen ja tulevan uuden varikkoalueen (yhteensä noin 16,7 ha) osalta tehtäisiin Tampereen Ravirata Oy:n kanssa määräaikainen maanvuokrasopimus päättymään 31.12.2055. Aiesopimuksessa huomioidaan myös Tampereen hevosklinikan toiminnan jatkuminen nykyisellä paikalla, määräaikainen maanvuokrasopimus tehtäisiin sen osalta päättymään 31.12.2055. 

Lisätietoja,

Tampereen Ravirata Oy, toimitusjohtaja Elina Hirvonen, p. 0503018258, elina.hirvonen@teivo.fi

Ylöjärven kaupunki, kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen, p. 040 133 4848, pauli.piiparinen@ylojarvi.fi  

 

Tiedote Ylöjärven kaupungin sivuilla