Kavioura tänään

kavioura tänään

Kavioura tänään

Katso Teivon säätila Teivon nettikamerasta!

Nettikamera

 

KAVIOURAN NORMAALI AUKIOLO

Kavioura on suljettu harjoitusajolta lauantairavien aamuna sekä arkiravipäivinä klo 13 alkaen ja keskiviikkoisin klo 14 alkaen. Muina aikoina rata on auki, ellei muuta ilmoiteta. Teivon kavioura on syys- ja talvikaudella myös valaistu harjoitusajoa varten torstaisin klo 20 saakka. Tallialueen alakatos on valaistuna klo 20.45 saakka.

Tallinmäelle johtava vasemmanpuoleinen, kaviouran puoleinen ajoväylä on rauhoitettu hevosten valmennusajoa varten. Ratamestari pitää koko ajoväylän leveyden pehmeänä, jolloin kaksi hevosta voi ajaa rinnakkain mäkivetoja. Tallien autoliikenne keskitetään tallinmäen oikeanpuoleiselle, yläkatoksen puoleiselle ajoväylälle. Kaviouran sisäpuolella, tarkkailuauton uralla, voi myös ajaa. Myös metsälenkki, joka jatkuu tallinmäen vasemmanpuoleisen ajoväylän jatkeena, on käytössä.

Kavioura suljetaan, jos sääolosuhteet tai radan kunnostaminen sitä vaativat. Seuraa kaviouran poikkeavia aukioloja Teivon nettisivuilta tai Facebookista.

Lauantaina iltapäivisin ja sunnuntaisin kaviouraa ei kunnosteta aktiivisesti.

Huom! SISÄRADAN KÄYTTÖÄ HARJOITUSAJOSSA TULEE VÄLTTÄÄ!