Kavioura tänään

kavioura tänään

Kavioura tänään

Teivon kaviouran aukioloajat

Huom! SISÄRADAN KÄYTTÖÄ HARJOITUSAJOSSA TULEE VÄLTTÄÄ!

 

Kun valitset Pelit/ravikansa ja sieltä mediasivujen kautta nettikameran, pääset aina katsomaan, miltä Teivon kavioura näyttää.

Nettikamera

Kavioura on suljettu lauantaina 24.8. klo 13 asti kunnostustöiden takia. Keskikentän pehmeämpää uraa saa käyttää.

 

KAVIOURAN NORMAALI AUKIOLO

Kavioura on suljettu harjoitusajolta Toto75-ravien aamuna sekä arkiravipäivinä klo 13 alkaen ja keskiviikkoisin klo 14 alkaen. Muina aikoina rata on auki, ellei muuta ilmoiteta. Teivon kavioura on syys- ja talvikaudella myös valaistu harjoitusajoa varten torstaisin klo 20 saakka. Tallialueen alakatos on valaistuna klo 20.45 saakka. Tallinmäelle johtava vasemmanpuoleinen, kaviouran puoleinen ajoväylä on rauhoitettu hevosten valmennusajoa varten. Ratamestari pitää koko ajoväylän leveyden pehmeänä, jolloin kaksi hevosta voi ajaa rinnakkain mäkivetoja. Tallien autoliikenne keskitetään tallinmäen oikeanpuoleiselle, yläkatoksen puoleiselle ajoväylälle. Kaviouran sisäpuolella, tarkkailuauton uralla, voi myös ajaa. Myös metsälenkki, joka jatkuu tallinmäen vasemmanpuoleisen ajoväylän jatkeena, on käytössä.

Kavioura suljetaan, jos sääolosuhteet tai radan kunnostaminen sitä vaativat. Seuraa kaviouran poikkeavia aukioloja Teivon nettisivuilta tai Facebookista.

Lauantaina iltapäivisin ja sunnuntaisin kaviouraa ei kunnosteta aktiivisesti.